Info

Reklama

Od 2012 roku uruchomiony został dział reklam. Oferujemy powierzchnię reklamową na stronach Wszechświata.

Dla autorów

Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych dziedzin nauk przyrodniczych.

Redakcja

Informacje – Kontakt – Współpraca

Wszechświat

Aktualności

Sesja poświęcona pamięci prof. Vetulaniego

Sesja poświęcona pamięci prof. Vetulaniego

Więcej...

Odszedł od nas ś.p. Profesor doktor habilitowany JERZY VETULANI

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 6 kwietnia 2017 roku odszedł od nas ś.p. Profesor doktor habilitowany JERZY VETULANI z‐ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, znakomitego neurofarmakologa

Więcej...

Prenumerata Pisma Przyrodniczego Wszechświat wynosi 48 zł rocznie.