Monthly Archives: Kwiecień 2017


Odszedł od nas ś.p. Profesor doktor habilitowany JERZY VETULANI

Kategoria : Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 6 kwietnia 2017 roku
odszedł od nas

ś.p. Profesor doktor habilitowany

JERZY VETULANI

z‐ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa oraz świetnego popularyzatora nauki, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
i jego wiceprezesa w latach 1984‐2016. Za zasługi dla tego Towarzystwa prof. Vetulani otrzymał Złotą Odznakę w 1986 r., a w 1996 r. został jego Członkiem Honorowym. Działalność popularyzatorska prof. Vetulaniego miała swoje początki
w latach 60, gdy zaczął publikować artykuły przyrodnicze i drobne notki edukacyjne w czasopiśmie Wszechświat (pod własnym nazwiskiem lub jako J. Latini). Później,
w 1981 roku, został redaktorem „Wszechświata”, najstarszego polskiego czasopisma popularyzującego wiedzę przyrodniczą i pełnił tę funkcję do 2002 r. Przez kolejne lata (od 2003 do kwietnia 2011 ) był przewodniczącym jego Rady Redakcyjnej.
Bez przesady można powiedzieć, że przeprowadził to czasopismo przez najtrudniejszy dla tego typu towarzystwa naukowego okres lat transformacji ekonomicznej w latach 90. Mariaż prof. Vetulaniego z „Wszechświatem” trwał nieprzerwanie do ostatnich dni jego życia. Do końca pełnił funkcję vice‐przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma i współredagował dział „Wszechświat przed 100 laty”, którego tytuł został potem zamieniony
na „Wszechświat sprzed wieku”.