Archiwum – abstrakty


Dalsze unowocześnianie procesu wydawniczego oraz digitalizacja kwartalnika Wszechświat i prowadzenie strony internetowej w domenie PTPK – zadanie finansowane w ramach umowy 838/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Starsze numery czasopisma ”WSZECHŚWIAT, PISMO PRZYRODNICZE” można znaleźć na stronie wydawcy pod adresem: http://www.ptpk.org/archiwum.html

Wszechświat 1-3 2011 nr archiwalny
Wszechświat 4-6 2011 nr archiwalny

Wszechświat 7-9 2011 nr archiwalny
Wszechświat 10-12 2011 nr archiwalny

Wszechświat 1-3 2012 nr archiwalny
Wszechświat 4-6 2012 nr archiwalny
Wszechświat 7-9 2012 nr archiwalny
Wszechświat 10-12 2012 nr archiwalny

Wszechświat 1-3 2013 archiwalny
Wszechświat 4-6 2013 archiwalny
Wszechświat 8-9 2013 archiwalny
Wszechświat 10-12 2013 archiwalny

Wszechświat 1-3 2014 archiwalny
Wszechświat 4-6 2014 archiwalny
Wszechświat 7-9 2014 archiwalny
Wszechświat 10-12 2014 archiwalny


Wszechświat 1-3 2015 archiwalny
Wszechświat 4-6 2015 archiwalny
Wszechświat 7-9 2015 archiwalny
Wszechświat 10-12 2015 archiwalny

Wszechświat 1-3 2016 archiwalny
Wszechświat 4-6 2016 archiwalny
Wszechświat 7-9 2016 archiwalny
Wszechświat 10-12 2016 archiwalny

Wszechświat 1-3 2017 archiwalny
Wszechświat 4-6 2017 archiwalny
Wszechświat 7-9 2017 archiwalny
Wszechświat 10-12 2017 archiwalny

Wszechświat 1-3 2018 archiwalny
Wszechświat 4-6 2018 abstrakt
Wszechświat 7-9 2018 abstrakt
Wszechświat 10-12 2018 abstrakt
Wszechświat 1-3 2019 abstrakt