Kategoria: Aktualności


Archiwum Wszechświata już do pobrania na stronie PTPK

Kategoria : Aktualności

Archiwum Wszechświata od 1882 do 2011 dostępne jest pod poniższym adresem:
http://ptpk.org/archiwum.html


Balticarium

Kategoria : Aktualności

Balticarium to interaktywny portal edukacyjny dla dzieci i dorosłych na temat zwierząt z Morza Bałtyckiego. Na stronie mogą dzieci i dorośli między innymi zagrać bezpłatnie w edukacyjne gry, zobaczyć animacje zwierząt, a także przeczytać o nich.
Więcej informacji na stronie: https://www.balticarium.com/

 

Ilustracje stworzyła znana ilustratorka Natalia Uryniuk w ramach Stypendium Ministra Kultury, która pokazywała swoje prace na wystawach w m.in. w Pekinie, Singapurze czy Berlinie. Patronat merytoryczny objęła Pani dr Stella Mudrak-Cegiołka z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, a także Profesor Jadwiga Okrassa z Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Naszym celem jest dotarcie do wszystkich dzieci. Strona jest właśnie tłumaczona na język niemiecki przez Koło Naukowe z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na język rosyjski i fiński przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz na język szwedzki przez Towarzystwo Polsko-Szwedzkie. Dzięki temu projekt zyska odbiorców także poza granicami naszego kraju. Od tygodnia dostępna jest również w wersji anglojęzycznej.

Projekt ten będzie rozpowszechniony we wszystkich krajach nadbałtyckich.


“Eko Kraina” w Tarnogórskim Centrum Kultury

Kategoria : Aktualności

W dniach 9-24 czerwca w Tarnogórskim Centrum Kultury odbędzie się kolejna edycja warsztatów ekologicznych dla dzieci i dorosłych “Eko Kraina”.Impreza już po raz drugi zostanie wzbogacona o przegląd filmów w ramach międzynarodowego festiwalu “Ekotopfilm-Envirofilm”.


Odszedł od nas ś.p. Profesor doktor habilitowany JERZY VETULANI

Kategoria : Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy, że 6 kwietnia 2017 roku
odszedł od nas

ś.p. Profesor doktor habilitowany

JERZY VETULANI

z‐ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W Zmarłym tracimy wybitnego uczonego, znakomitego neurofarmakologa i neurobiologa oraz świetnego popularyzatora nauki, wieloletniego członka Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
i jego wiceprezesa w latach 1984‐2016. Za zasługi dla tego Towarzystwa prof. Vetulani otrzymał Złotą Odznakę w 1986 r., a w 1996 r. został jego Członkiem Honorowym. Działalność popularyzatorska prof. Vetulaniego miała swoje początki
w latach 60, gdy zaczął publikować artykuły przyrodnicze i drobne notki edukacyjne w czasopiśmie Wszechświat (pod własnym nazwiskiem lub jako J. Latini). Później,
w 1981 roku, został redaktorem „Wszechświata”, najstarszego polskiego czasopisma popularyzującego wiedzę przyrodniczą i pełnił tę funkcję do 2002 r. Przez kolejne lata (od 2003 do kwietnia 2011 ) był przewodniczącym jego Rady Redakcyjnej.
Bez przesady można powiedzieć, że przeprowadził to czasopismo przez najtrudniejszy dla tego typu towarzystwa naukowego okres lat transformacji ekonomicznej w latach 90. Mariaż prof. Vetulaniego z „Wszechświatem” trwał nieprzerwanie do ostatnich dni jego życia. Do końca pełnił funkcję vice‐przewodniczącego Rady Redakcyjnej czasopisma i współredagował dział „Wszechświat przed 100 laty”, którego tytuł został potem zamieniony
na „Wszechświat sprzed wieku”.