Prenumerata

Prenumerata Pisma Przyrodniczego  Wszechświat wynosi 48 zł rocznie. Kwotę tą można przesłać przekazem pocztowym na adres Redakcji lub na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z wyraźną informacją, czego dotyczy przekazana kwota i adresem, na który ma być przesyłane czasopismo.

Na wszystkie pytania dotyczące prenumeraty odpowie Państwu Aleksander Koral – e-mail: biuro@ptpk.org, tel: 661 482 408.

Adres i numer konta dla wpłat i przelewów bankowych:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze
Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 m. 2
Bank Zachodni WBK, XXII Oddział Kraków
nr konta 811500 11421220 60339745 0000