Redakcja

Redaktorem Naczelnym Pisma Przyrodniczego Wszechświat jest prof. dr hab. Maria Śmiałowska.

W związku z powyższym materiały do Wszechświata prosimy nadsyłać na dotychczasowy adres pocztowy Redakcji

lub na adres: wszechswiat.smialo@onet.pl

Rada Redakcyjna

Przewodniczący: Irena Nalepa
Z-cy Przewodniczącej: Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Vetulani
Sekretarz Rady: Stanisław Knutelski
Członkowie: Wincenty Kilarski, Michał Kozakiewicz, Elżbieta Pyza, Marek Sanak,
January Weiner, Bronisław W. Wołoszyn

Komitet redakcyjny

Redaktor Naczelny: Maria Śmiałowska
Z-ca Redaktora Naczelnego: Barbara Płytycz
Sekretarz Redakcji: Alicja Firlejczyk
Członek Redakcji: Barbara Morawska-Nowak

Adres Redakcji

Redakcja Pisma Przyrodniczego Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1, tel. 661 482 408