Ewolucja koronawirusa SARS-CoV-2 a skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 (z addendum o pochodzeniu SARS-CoV-2)

Słowa kluczowe

pandemia COVID-19
koronawirus SARS-CoV-2
mutacje wirusa
warianty wirusa
szczepionki mRNA
szczepionki wektorowe
białka rekombinowane
białka inaktywowane

Abstrakt

Nowoczesne techniki sekwencjonowania genetycznego połączone z danymi epidemiologicznymi pozwalają na poznawanie w czasie rzeczywistym nowych wariantów SARS-CoV-2 oraz ich biologii. Nowe warianty, wykryte najpierw w Wielkiej Brytanii, Ameryce Południowej, Brazylii i w Republice Indii są bardziej zakaźne niż szczep oryginalny w powodu mutacji, które zmodyfikowały interakcje białek kolca wirusa z receptorami ACE2 na komórkach człowieka i rozprzestrzeniają się w wielu krajach (łącznie z Polską).
Inne mutacje redukują neutralizującą aktywność przeciwciał anty-SARS-CoV-2, co może zmniejszać skuteczność szczepionek. Wszystkie obecnie stosowane szczepionki przeciw COVID-19 oparte na technologiach mRNA, wektorach adenowirusowych, rekombinowanych białkach lub inaktywowanych wirusach mogą nas chronić przed hospitalizacją lub śmiercią. Szczepienia na skalę globalną mogą zapobiec dalszej selekcji wirusów ”uciekających” przed odpowiedzią immunologiczną.