Szafran – dawny środek zaradczy na współczesne dolegliwości ośrodkowego układu nerwowego

Słowa kluczowe

szafran
depresja
schizofrenia
choroba Alzheimera
choroba Parkinsona

Abstrakt

Choroby związane z ośrodkowym układem nerwowym, takie jak zaburzenia neuropsychiatryczne (np. depresja, schizofrenia), czy choroby neurodegeneracyjne (np. choroba Alzheimera i Parkinsona) występują coraz częściej, szczególnie w społeczeństwach wysokorozwiniętych. Mają one olbrzymie skutki zdrowotne, ekonomiczne oraz społeczne. Są to zaburzenia o skomplikowanej, wieloczynnikowej etiologii, co sprawia, że większość dostępnych terapii wykazuje niską skuteczność i jest nakierowana głównie na łagodzenie wybranych objawów. Produkty pochodzenia naturalnego (w tym przede wszystkim rośliny lecznicze) są bogatym źródłem zróżnicowanych składników chemicznych, stąd mogą być skuteczniejsze, szczególnie w zwalczaniu chorób o złożonym podłożu, ze względu na ich oddziaływanie na wiele celów komórkowych. To wyjaśnia, dlaczego leki opracowywane z naturalnych produktów są szczególnie pożądane w kontekście terapii chorób układu nerwowego/mózgu.
Spośród intensywnie badanych, szafran – znana i ceniona na całym świecie przyprawa, w której składzie zidentyfikowano wiele substancji o aktywności farmakologicznej, może stanowić obiecującą alternatywę w leczeniu schorzeń mózgu (bądź ich zapobieganiu). Upatruje się możliwości jego zastosowania (lub konkretnych substancji czynnych) w monoterapii, lub też w połączeniu z klasycznymi lekami (terapia łączona), celem zwiększenia ich skuteczności i zmniejszenia liczby objawów niepożądanych.