Odkrywanie tajemnic schizofrenii – deficyt glutationu jako nowy zwierzęcy model choroby

Słowa kluczowe

schizofrenia
glutation
model zwierzęcy
testy behawioralne

Abstrakt

Schizofrenia to chroniczna choroba psychiczna, na którą cierpi od 0,5 do 1% populacji. Przyczyny tej choroby mogą być zarówno genetyczne, jak i środowiskowe oraz neurorozwojowe. Naukowcy skłaniają się ku hipotezie, że deficyt glutationu w okresie wczesnoniemowlęcym prowadzi do ujawnienia się choroby w okresie dorosłym. W tym celu opracowano neurorozwojowy zwierzęcy model schizofrenii, polegający na obniżeniu poziomu glutationu w okresie postnatalnym przy użyciu związków: sulfoksyminy butioniny (BSO) i wanoxeryny (GBR). Słuszność tego modelu potwierdzają badania biochemiczne oraz testy behawioralne. Nowy model schizofrenii pozwoli naukowcom lepiej poznać tę chorobę i opracować nowe metody leczenia.