Orchidee – perły tropików

Słowa kluczowe

storczyki
tropiki

Abstrakt

Storczykowate to jedna z największych rodzin roślin kwiatowych, licząca 24 do 35 tysięcy gatunków. Grupa ta jest niezwykle zróżnicowana, zarówno pod względem morfologicznym, jak i przystosowań do zajmowanych siedlisk. Największa różnorodność orchidei obserwowana jest w regionach tropikalnych i subtropikalnych, chociaż przedstawiciele rodziny występują niemal na całym świecie, z wyłączeniem obszarów polarnych i pustynnych. W niniejszej pracy podsumowano najważniejsze informacje o storczykach i ich przystosowaniach do życia w obszarach okołorównikowych, a także przedstawiono współczesne kierunki badań nad tą grupą roślin.