Profesjonalne podglądanie. Historia fotopułapek

Słowa kluczowe

fotopułapka
metoda
rzadkie gatunki
tropikalna strefa

Abstrakt

Eksplozja badań z użyciem fotopułapek, którą możemy zaobserwować w ostatnim czasie, stanowi zarazem wielki eksperyment, jak i wyzwanie w nowoczesnej metodologii badań dzikiej przyrody. Metoda fotopułapkowa z powodzeniem uzupełnia, a czasami nawet zastępuje różne inne metody badawcze, takie jak obserwacje bezpośrednie, identyfikacje śladów i odchodów, identyfikacje wokalne, zastawianie fizycznych pułapek na zwierzęta i wywiady ze społecznościami lokalnymi. Celem niniejszego przeglądu jest ocena różnorodnych zastosowań tej metody i przegląd wyników badań z wykorzystaniem fotopułapek w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w skali globalnej, ze szczególnym uwzględnieniem strefy tropikalnej i działań w zakresie ochrony przyrody. Przegląd ten dokumentuje również zalety i wady stosowania fotopułapek na przestrzeni czasu oraz pewne spostrzeżenia dotyczące przyszłości badań z użyciem tej metody.