Lasy deszczowe Madagaskaru i ludzie – życie w symbiozie czy katastrofa ekologiczna?

Słowa kluczowe

deforestacja
gatunki zagrożone
drewno szlachetne
endemity

Abstrakt

Niezwykła różnorodność krajobrazu na Madagaskarze jest efektem zarówno bogatej historii geologicznej oraz uwarunkowań klimatycznych, jak i działalności człowieka. Niestety, ogromne bogactwo zasobów przyrodniczych – złóż surowców mineralnych, różnorodności świata roślin i zwierząt jest intensywnie eksploatowane przez mieszkańców wyspy i zagranicznych inwestorów. Spośród wielu formacji roślinnych Madagaskaru na szczególną uwagę zasługuje wiecznie zielony las deszczowy, zwany lasem ombrofilnym, występujący w części wschodniej wyspy. Jego zasoby są nadmiernie eksploatowane, co stanowi nieodwracalne w skutkach zagrożenie dla stabilności tego ekosystemu. Lasy deszczowe nie są w stanie w pełni odnowić się po powstałych zniszczeniach. Ponadto należy pamiętać, że razem
z drzewami giną związane z nimi mikroorganizmy, grzyby i zwierzęta. Problem naturalnych odnowień rodzimych gatunków drzew, powolne tempo ich wzrostu, konkurencja obcych gatunków inwazyjnych, zaburzenie stosunków wodnych i trwałe przekształcenie siedlisk
leśnych poprzez proces erozji gleb sprawia, że na Madagaskarze nie obserwuje się znaczących powierzchni zregenerowanego lasu deszczowego. Bez podjęcia skutecznych międzynarodowych działań istnieje niebezpieczeństwo, że bogactwo tego wyjątkowego ekosystemu Madagaskaru zaniknie bezpowrotnie.