Jaką rolę odgrywają liany w lasach tropikalnych?

Słowa kluczowe

ekologia
lasy tropikalne
konkurencja
różnorodność biotyczna

Abstrakt

Liany (pnącza o zdrewniałych łodygach) są najbardziej charakterystycznym elementem lasów tropikalnych. Mimo, że ich liczebność w lesie bywa bardzo duża, wiedza o ich ekologicznej roli w ekologii lasu jest wciąż ograniczona w porównaniu do innych roślin. Liany uważane są za strukturalne pasożyty drzew, z którymi skutecznie konkurują o światło, wodę i substancje mineralne. Wpływają bardzo negatywnie na produkcję drzew. Jednocześnie jednak okazują się bardzo ważnym czynnikiem utrzymującym różnorodność gatunkową lasów tropikalnych. Mają też istotny wpływ na obieg węgla, bo chociaż rzadko przekraczają 5% zdrewniałej biomasy, mogą produkować nawet ponad 30% liści. Dlatego obserwowany w ostatnich dziesięcioleciach stały wzrost ilościowego udziału lian w lasach Amazonii prowadzi do obniżenia tempa akumulacji biomasy i sekwestracji węgla, przez co może wpływać na globalne warunki klimatyczne.