PRACA FIZYCZNA I PRACA UMYSŁOWA
Wszechswiat-przed-100-laty, 75-80

Słowa kluczowe

praca fizyczna
praca umysłowa

Abstrakt

Gdy wykonujemy jakąś pracę fizyczną, wymagającą dość znacznego natężenia mięśni, np. przenosimy ciężar z jednego miejsca na drugie, czujemy, że robi się nam gorąco; jednocześnie osoba, pomagająca nam przy tym zajęciu, głosi uwagę, żeśmy się zaczerwienili. Mamy tu trzy zjawiska, następujące po sobie tak szybko, że zdaje się, jakoby zachodziły jednocześnie: wysiłek mięśniowy, czerwoność pewnych części ciała i uczucie ciepła. Pytanie więc, czy zjawiska te przypadkowo tylko zbiegły się w jednym momencie, czy też istnieje między niemi określony związek i jeżeli istnieje, to jaki mianowicie?

Wszechswiat-przed-100-laty, 75-80