Ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego

Słowa kluczowe

Ojcowski Park Narodowy
ptaki
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Abstrakt

W niniejszym artykule zarysowano historię badań awifauny w Ojcowskim Parku Narodowym. Przedstawiono wybrane gatunki ptaków (czeczotka, czyż, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł zielonosiwy, dzięciołek, grubodziób, jastrząb, jer, jerzyk, kopciuszek, kowalik, krogulec, kruk, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, myszołów, pliszka górska, pluszcz, pustułka, puszczyk, trzmielojad). Opracowanie uwzględnia gatunki lęgowe, przelotne, zimujące oraz wymarłe na terenie Ojcowa (nagórnik). Odniesiono się również do wybiórczości siedliskowej poszczególnych gatunków.