Dzieje zamku w Ojcowie w świetle dawnych i nowszych badań

Słowa kluczowe

zamkii
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Kazimierz Wielki

Abstrakt

Artykuł przedstawia zwięzłą charakterystykę dziejów i rozwoju przestrzennego zamku w Ojcowie oraz zawiera ogólne informacje o kulturze materialnej jego mieszkańców.
Powstały w 2. połowie XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego zamek to jedna z najważniejszych obronnych realizacji architektonicznych doby późnego średniowiecza w południowo-wschodniej Polsce.
Zawarte w artykule wnioski sformułowano w oparciu o dostępne źródła historyczne i archeologiczne.