Histamina – Dr Jekyll i Mr Hyde

Słowa kluczowe

histamina
receptory histaminowe
DAO
HNMT
mikrobiota

Abstrakt

Kiedy w 1907 r. Windaus i Vogt zsyntetyzowali cząsteczkę histaminy, nie wiedzieli jeszcze, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć każdemu, kto postanowi zająć się badaniem jej oddziaływania na organizm. Pewne właściwości związku zostały poznane szybko, inne do dziś pozostają zagadką, a otrzymywane wyniki bywają sprzeczne. Histamina jest produkowana przez różne komórki organizmu, mikrobiotę jelitową, a także bakterie patogenne, które nabierają zjadliwości, kiedy w otoczeniu wzrasta jej stężenie. Najczęściej jest kojarzona
z reakcją alergiczną oraz lekami przeciwhistaminowymi blokującymi receptory H1-histaminowe, jednak jest też jednym z kluczowych czynników prawidłowej reakcji zapalnej, umożliwiając organizmowi ludzi i zwierząt walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi. Jej dwoista natura przejawia się także w mózgu. Z jednej strony odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu, a z drugiej uczestniczy w procesach odpowiedzialnych za rozszczelnienie bariery krew-mózg oraz w patomechanizmie chorób neurodegeneracyjnych.