O hybrydyzacji hermafrodytycznych dżdżownic. Czy warto to badać?

Słowa kluczowe

dżdżownice
hermafrodyty
hybrydyzacja
specjacja

Abstrakt

Blisko spokrewnione hermafrodytyczne dżdżownice Eisenia andrei i Eisenia fetida zdolne do samozapłodnienia posłużyły do laboratoryjnej rekonstrukcji wprowadzenia genów odpowiedzialnych za gatunkowo specyficzną fluorescencję płynu celomatycznego E. andrei do genomu E. fetida za pośrednictwem hybryd międzygatunkowych. Okazało się, że gatunki te mogą stanowić niekontrowersyjny i wygodny model do śledzenia procesów specjacji w czasie rzeczywistym. Hermafrodytyzm i hybrydyzacja są (lub były) powszechne u wielu gatunków roślin i zwierząt, łącznie z Homo sapiens.