Przyroda w dziedzictwie kulturowym Mazur

Słowa kluczowe

Mazury
dziedzictwo kulturowe
walory przyrodnicze

Abstrakt

Dziedzictwo kulturowe pozostaje w ścisłych relacjach z dziedzictwem przyrodniczym, zarówno w sferze materialnej, jak i niematerialnej. Wszak przyroda jest wokół nas, ale i my jesteśmy jej częścią. Pierwotny człowiek był w dużym stopniu zależny od przyrody. Nic dziwnego, że dziedzictwo przyrodnicze doskonale zintegrowało się z dziedzictwem kulturowym. Dla pierwszych ludzi działanie sił przyrody było jednak niezrozumiałe i tajemnicze, powiązane z demonami i z nadprzyrodzonymi siłami. Z wierzeń mazurskiego ludu zrodziły się piękne legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zapewne powiązane były także z ludzkimi marzeniami, dążeniami do zdobycia tego, co wydawało się nieosiągalne. Miały tłumaczyć niewytłumaczalne, wyjaśniać niezrozumiałe. Legendy są reliktami przeszłości i kulturowym dziedzictwem regionu. To opowieści trochę zmyślone, trochę ubarwione, ale i oparte na historycznych wydarzeniach.

.