Kostaryka – Pura Vida

Słowa kluczowe

różnorodność gatunkowa
fauna
flora
Kraina neotropikalna
Kostaryka

Abstrakt

Kostaryka to państwo położone w Ameryce Centralnej, od strony północnej graniczące z Nikaraguą, zaś od południowowschodniej z Panamą. Nazwa kraju w języku hiszpańskim, tj. ‘Costa Rica’ oznacza dosłownie ‘bogate wybrzeże’. Południowozachodnie wybrzeże Kostaryki leży bowiem nad Pacyfikiem, a północnowschodnie nad Morzem Karaibskim, wchodzącym w skład układu oceanicznego Oceanu Atlantyckiego. Powierzchnia Kostaryki to 51100 km2, a populacja kraju szacowana jest na ponad 5 milionów ludzi (stan na 2022 rok). Stolica, będąca jednocześnie największym miastem Kostaryki, to San José, ulokowane w centralnej części kraju, na wysokości około 1170 metrów n.p.m. Liczba mieszkańców stolicy szacowana jest na blisko 350 tys. ludzi. Ukształtowanie terenu Kostaryki jest zróżnicowane, z górzysto-wyżynnym interiorem i nizinnymi obszarami wybrzeży oraz okolic największych rzek kraju. Ulubionym zwrotem mieszkańców Kostaryki jest powiedzenie ‘Pura Vida’, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy ‘pełnia życia’, bądź ‘czyste życie’ i odzwierciedlać ma ich pogodę ducha. Powiedzenie to można także odnieść do emocjonalnej więzi Kostarykańczyków z otaczającą ich, wszechobecną przyrodą. Przejeżdżając przez ten kraj można bowiem praktycznie na każdym kroku – od lotniska w San José (Ryc. 1), przez miejskie centra handlowe, po szyldy małych prowincjonalnych sklepików, zaobserwować odniesienia do fauny oraz flory Kostaryki.