CZY ROŚLINY MAJĄ SWÓJ JĘZYK?
Jakub Oliwa, Czy rosliny maja swoj jezyk, 103-107

Słowa kluczowe

rośliny
mowa roślin
allelopatia
oddziaływania allelopatyczne

Abstrakt

Czy rośliny posiadają zdolność komunikowania się między sobą? Czy ludzka mowa i „mowa roślin” mają cechy wspólne? Po co roślinom wzajemna wymiana informacji? Odpowiedzi na te pytania zawarte są w jednym słowie: allelopatia. Dokładniejsze bowiem przyjrzenie się zjawisku allelopatii pozwala dostrzec nie tylko, że rośliny (i mikroorganizmy) posiadają zdolność wzajemnego porozumiewania się, ale także zobaczyć jak bardzo złożone i rozbudowane są komunikaty wysyłane i odbierane przez nie za pomocą rozmaitych substancji chemicznych. Dodatkowo informacje te znajdują konkretne zastosowanie przy zwalczaniu wewnątrzi międzygatunkowej konkurencji, wzajemnym ostrzeganiu się przed niebezpieczeństwem albo wspomaganiu wzrostu innych znajdujących się w pobliżu roślin, których obecność wiąże się z obustronną korzyścią. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć istotę zjawiska allelopatii u roślin oraz przedstawić ogólne mechanizmy oddziaływań allelopatycznych wraz z przykładami, jak również ukazać rozbudowany system komunikacji chemicznej dowodzący, że rośliny wcale nie są tak prostymi organizmami, za jakie często się je uważa.

Jakub Oliwa, Czy rosliny maja swoj jezyk, 103-107