„PIEKIELNA” GEOTURYSTYKA

Abstrakt

Odwiedzając ciekawe obiekty przyrody nieożywionej kierujemy się różnymi kryteriami ich wyboru. Najczęściej pragniemy po prostu zobaczyć efekty pracy procesów geologicznych, które ze skały potrafią wyczarować obiekty przypominające różnorodne twory przyrody lub baśniowe kształty przenoszące nas w świat, nie tylko dziecięcych, marzeń. Nazwy tych obiektów są najczęściej związane z ich kształtem lub wyglądem.

Wlodzimierz Mizerski, Piekielna turystyka, 156-163