Speybroeck, J., Beukema, W., Bok, B., Van Der Voort, J., I. Velikov 2016. Field Guide to the Amphibians and Reptiles of Britain and Europe. British Wildlife Field Guides
Piotr Sura, recenzja, 164

Słowa kluczowe

systematyka płazów i gadów

Abstrakt

Do niedawna najlepszym terenowym przewodnikiem do oznaczania europejskich płazów i gadów był przewodnik Arnolda i Ovendena, pierwotnie wydany w 1978 r. Co prawda potem pojawiły się wznowienia w latach 2002 i 2004, ale ze względu na daleko idące zmiany w systematyce stawał się on coraz mniej przydatny. Nie uzyskały również popularności przewodniki w języku niemieckim, np. Kwet, A. 2015. Reptilien und Amphibien Europas. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart. Dopiero recenzowany przewodnik, można powiedzieć, wypełnia lukę. W przewodniku Arnolda na uwagę zasługiwały przede wszystkim znakomite kolorowe rysunki Denysa Ovendena, tymczasem rysunki bułgarskiego
artysty Iliana Velikova nie odbiegają od nich jakością.

Piotr Sura, recenzja, 164