WSPOMAGANIE MOCY UMYSŁU – FAKTY, MITY I PERSPEKTYWY
Szelag, Wspomaganie mocy umysłu, 12-19

Słowa kluczowe

mózg
procesy poznawcze
Rehabilitacja neuropsychologiczna
Dr Neuronowski®

Abstrakt

Sprawne funkcjonowanie poznawcze ma zasadnicze znaczenie dla współczesnego człowieka. Obejmuje ono procesy komunikacji językowej, percepcji, pamięci, uwagi, uczenia się, aktywności ruchowej, podejmowania decyzji, itp. Optymalne działanie tych procesów ma priorytetową rolę w kształtowaniu naszego zachowania, warunkuje prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny jednostki, ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia oraz utrzymania więzi rodzinnych i społecznych. Codzienne obserwacje, a także wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zaburzenia funkcjonowania poznawczego stanowią plagę naszych czasów i występują zarówno u dzieci (deficyty neurorozwojowe), jak i u osób dorosłych, w następstwie biologicznego starzenia się (deficyty neurodegeneracyjne). Rehabilitacja neuropsychologiczna stanowi więc wyzwanie dla współczesnej nauki. Badania w tym kierunku prowadzimy od blisko dwudziestu lat w naszym Zespole. Głównym naszym osiągnięciem było udokumentowanie, że u podłoża działania umysłu leży dynamika czasowa. Specyficzne deficyty ‘zegara neuronalnego’ kształtującego czasowe przetwarzanie informacji towarzyszą różnorodnym zaburzeniom poznawczym, jak: opóźnienie rozwoju mowy, poudarowa afazja, autyzm wczesnodziecięcy, ośrodkowe zaburzenia słuchu, jąkanie, dysleksja oraz inne choroby neurologiczne i psychiczne. Przełomowym wynikiem naszych badań było wykazanie, że deficyty przetwarzania czasowego można redukować poprzez odpowiedni trening, co owocuje transferem poprawy z usprawnianej domeny czasu na zaburzone funkcjonowanie poznawcze, które nie podlegało ćwiczeniom podczas terapii. Wyniki te znalazły zastosowanie w opracowanym przez nasz Zespół we współpracy z firmą HARPO innowacyjnym programie terapeutycznym Dr Neuronowski® (www.neuronowski.com), który koncentruje się na usprawnianiu działania neuronalnych mechanizmów leżących u podłoża funkcjonowania poznawczego dzieci i dorosłych. 

Szelag, Wspomaganie mocy umysłu, 12-19