O wpływie morfiny na organizm ludzki Z odczytu p. B. Balia, streścił T. W.
Wszechswiat sprzed wieku, 71-75

Słowa kluczowe

morfina
morfinizm

Abstrakt

Pomiędzy róźnemi rodzajami obłąkania, pochodzącemi z zatrucia, które grają tak ważną rolę w psychijatryi, jest jeden, zasługujący na szczególniejszą uwagę, tak z powodu wielkiéj doniosłości naukowéj, jak i szybkiego rozszerzania się na zachodzie w przeciągu ostatnich lat kilku. Mówimy tu o morfinomanii*.

Wszechswiat sprzed wieku, 71-75