PARK NARODOWY ORANGO
Mazurski, Park Narodowy Orango, 76-78

Słowa kluczowe

Orango
Gwinea-Bissau

Abstrakt

Skalista powierzchnia Ziemi nie jest jednorodna, ale składa się z rozległych przestrzennie płyt, które pod wpływem krążącej pod litosferą magmy ulegają stałemu przemieszczaniu. W pewnych przypadkach napierają na siebie, powodując wypiętrzanie mas w postaci łańcuchów górskich, jak Alpy czy Himalaje, w innych – oddalają się od siebie. Zjawisko rozszerzania się, a tym samym osłabiania styku między płytami atlantycką a afrykańską rozpoczęło się w środkowej jurze (180 mln lat temu) albo późnej kredzie (120 mln lat temu).

Mazurski, Park Narodowy Orango, 76-78