DWIE DUSZE W JEDNYM MÓZGU?
wolski, dwie dusze mozgu, 5-9

Słowa kluczowe

półkule mózgowe
zespół rozszczepienia
spoidło wielkie
Bogen i Vogel
kalozotomia

Abstrakt

Najbardziej rzucającą się w oczy cechą budowy zewnętrznej ludzkiego mózgu jest jego symetria. Większość masy mózgowia stanowią przypominające jądro orzecha włoskiego dwie duże, symetryczne półkule mózgowe. Choć anatomicznie półkule są prawie jednakowe, od połowy XIX w. wiadomo, że wykazują zróżnicowanie czynnościowe. Dzięki pionierskim odkryciom Jean Baptiste Bouillauda, Ernesta Aubertina, Marka Daxa i Paula Broki ustalono istnienie bezpośredniego związku utraty zdolności mówienia (afazji) z uszkodzeniami tylnych okolic czołowych lewej półkuli, a tym samym szczególnego znaczenia tej półkuli dla języka.

wolski, dwie dusze mozgu, 5-9