GENETYKA SYSTEMU GAL4/UAS, CZYLI JAK WYWOŁAĆ TKANKOWO-SPECYFICZNĄ EKSPRESJĘ GENU W ORGANIZMIE MUSZKI OWOCOWEJ (DROSOPHILA MELANOGASTER)
gorska-andrzejak, genetyka systemu GAL4UAS, 27-31

Słowa kluczowe

GAL4/UAS
system GAL4/UAS
muszka owocowa
gen
ekspresja genu

Abstrakt

System GAL4/UAS jest metodą genetyczną, w której wykorzystuje się pochodzące z genomu drożdży (Saccharomyces cerevisiae) sekwencje GAL4 i UAS do wywołania w organizmie muszki owocowej ukierunkowanej ekspresji wybranego genu. Przez ukierunkowanie ekspresji genu (ang. targeted gene expression) rozumiemy selektywną aktywację jego transkrypcji tylko w pewnym typie komórek  lub w ściśle określonym czasie, np. na określonym etapie rozwoju.

gorska-andrzejak, genetyka systemu GAL4UAS, 27-31