BADANIA GEORADAROWE W SŁUŻBIE ARCHEOLOGII
tomecka-suchon, badania georadarowe, 47-49

Słowa kluczowe

Żębocin
georadar
GPR
Ground-penetrating radar
technika georadarowa

Abstrakt

Najciekawsze odkrycia archeologiczne często były dziełem przypadku. Niespodziewana obserwacja zgłoszona właściwym osobom zapoczątkować może cykl badań o doniosłym znaczeniu. Również odkrycia o mniejszym znaczeniu zaczynały się często od
szczęśliwego zbiegu okoliczności.

tomecka-suchon, badania georadarowe, 47-49