Kurek R. T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Poradnik ochrony płazów
blazuk, Kurek R. T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011..., 70-73

Słowa kluczowe

Kurek
zwierzęta dziko żyjące
ochrona
płazy

Abstrakt

Niedawno ukazała się książka, którą warto przedstawić szerszemu gronu osób zajmujących się ochroną przyrody, ponieważ omawia ona zagadnienia, o których od pewnego czasu dużo się pisze nie tylko w literaturze specjalistycznej, ale także wspomina w środkach masowego przekazu.

blazuk, Kurek R. T., Rybacki M., Sołtysiak M. 2011..., 70-73