CHEMICZNE DATOWANIE CAŁUNU TURYŃSKIEGO
choczynska, chemiczne datowanie calunu turynskiego, 185-190

Słowa kluczowe

Całun Turyński
chemiczne datowanie
chronometria radiowęglowa
lignina
datowanie

Abstrakt

Całun Turyński jest lnianym płótnem o rozmiarach 434 cm długości i 110 cm szerokości, na którym znajduje się podwójny wizerunek ludzkiego ciała w kolorze  sepii. Są to sylwetki mężczyzny, widzianego od przodu i od tyłu, skierowane głowami do siebie. Postać
z Całunu nosi wyraźne ślady bicia, biczowania, noszenia korony cierniowej i ukrzyżowania.

choczynska, chemiczne datowanie calunu turynskiego, 185-190