Magiczne zachowania, dziwne strachy i lęki
chmurzynski, magiczne zachowania

Słowa kluczowe

psychologia
psychologia wychowawcza
zachowanie
przesądy
behawior
lęki

Abstrakt

Wśród zachowań ludzkich i zwierzęcych są i takie, których wartości dostosowawczej nie jest łatwo od razu ocenić. Bywają one zwykle pomijane i rzadko trafiają do podręczników. Do nich należy zachowanie, które ‒ jak spróbuję pokazać ‒ występuje i u zwierząt, i u człowieka, tylko prawdopodobnie angażując do odmiennej „głębokości” psychikę zwierzęcia i człowieka. Dlatego też zwykle nazywamy je odmiennie: u pierwszych przesądnymi, a u drugiego ‒ magicznymi.

chmurzynski, magiczne zachowania