BLASKI I CIENIE ŻYCIA W MIEŚCIE
pieniazek, zycie w miescie

Słowa kluczowe

urbanizacja
środowisko abiotyczne
miasto
środowisko biotyczne
synurbizacja

Abstrakt

Jednym z nieodłącznych elementów związanych z rozwojem cywilizacji jest przekształcanie środowiska i dopasowywanie go do potrzeb człowieka. Na przestrzeni czasu odmienny był zarówno poziom przekształceń, jak i ich charakter. Poczynając od wycinania lasów pod uprawę aż do powstania i rozwoju miast. Wszystko to prowadziło do tworzenia przestrzeni silnie heterogennej, będącej mozaiką środowisk. Specyficznym typem środowiska heterogennego są współczesne miasta, w których dominującymi elementami warunkującymi strukturę przestrzenną są ciągi komunikacyjne i zwarta zabudowa.

pieniazek, zycie w miescie