TO CO KAŻDY STUDENT WIEDZIEĆ POWINIEN – CZYLI PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRZYRODNICZYCH WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH
pabis, jakiel, przyrodnicze wystapienia publiczne zasady

Słowa kluczowe

wystąpienia publiczne
edukacja
prezentacja
slajdy
mowa ciała

Abstrakt

Od wielu lat istnieje olbrzymia luka w edukacji studentów kierunków przyrodniczych. Absolwenci potrafią z lepszymi lub gorszymi wynikami analizować dane, przygotowywać prace magisterskie lub, jak w przypadku doktorantów, pisać publikacje. Jednak jak pokazują obserwacje z seminariów magisterskich, warsztatów studenckich czy też w końcu z wielu krajowych, ale i zagranicznych konferencji naukowych, brakuje przygotowania do klarownego przekazywania treści w formie referatów lub posterów.

pabis, jakiel, przyrodnicze wystapienia publiczne zasady