CZY W BIOLOGII MODELE MATEMATYCZNE ODEGRAJĄ PODOBNĄ ROLĘ, JAK W ROZWOJU ASTRONOMII?
tadeusiewicz, modele matematyczne w biologii

Słowa kluczowe

modele matematyczne
astronomia
biologia
biocybernetyka
postęp

Abstrakt

Dziedziną nauki, którą ja się osobiście zajmuję, jest Biocybernetyka. Gdyby chcieć najkrócej powiedzieć, czym ona jest, to można by wskazać na łączne występowanie w jej nazwie pierwiastka związanego z biologią, medycyną, przyrodą („Bio...”) oraz pierwiastka związanego z techniką i naukami ścisłymi (”cybernetyka”). Oznacza to, że biocybernetyka „spina” dziedzinę biologii i medycyny z dziedziną techniki. Czy takie „spięcie” jest potrzebne? Zdecydowanie tak! 

tadeusiewicz, modele matematyczne w biologii