RZADKIE CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO TEMATEM WYKŁADÓW TYGODNIA MÓZGU W SZCZECINIE W 2013 ROKU
skoczylas, siderius, wierzba, sagan, sawicki, walecka,rudnicki, wyklady Tydzien Mozgu szczecin

Słowa kluczowe

Tydzień Mózgu
Szczecin
układ nerwowy
choroby rzadkie
wykłady

Abstrakt

W dniach od 11 do 25 marca w Szczecinie odbyła się konferencja Tydzień Mózgu organizowana pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie oraz Oddziału Szczecińskiego i Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka) Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Spośród 26 wykładów i krótkich prezentacji kilka poświęconych było rzadkim chorobom układu nerwowego: Plastyczność mózgu (Leszek Sagan), Rzadkie choroby układu nerwowego w świetle idei zawartych w Deklaracji Misji Grupy Roboczej ds. Chorób Rzadkich Europejskiej Akademii Pediatrii (Michał Skoczylas, Liesbeth Siderius, Jacek Rudnicki, Marcin Sawicki, Anna Walecka), The human reason (Liesbeth Siderius), Niepełnosprawność intelektualna a genetyka (Jolanta Wierzba) oraz Wady wrodzone układu nerwowego – profilaktyka i obrazowanie (Michał Skoczylas). 

skoczylas, siderius, wierzba, sagan, sawicki, walecka,rudnicki, wyklady Tydzien Mozgu szczecin