CO JEST ZAPISANE W CHROMOSOMIE Y O UDOMOWIENIU KONI?

Słowa kluczowe

Chromosom Y
udomowienie
koń
udomowienie koni

Abstrakt

Chromosom Y jest jednym z najbardziej ewolucyjnie odrębnych regionów w genomie ssaków, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i strukturalnym. Uważa się, że chromosomy płci wyodrębniły się z autosomów ponad 300 milionów lat temu. Od tego czasu chromosom Y nabył funkcje determinujące płeć i inne cechy samcze. Jest najmniejszym i najbardziej ubogim w geny elementem genomu ssaków.