PARK NARODOWY NIEPRZENIKNIONY LAS BWINDI (UGANDA)
mazurski, park bwindi

Słowa kluczowe

Uganda
Las Bwindi Park Narodowy

Abstrakt

Uganda jest krajem o powierzchni 236 tys. km2, leżącym w sercu Afryki. Stosunkowo korzystne dla człowieka środowisko spowodowało znaczne jego przeobrażenie ze szkodą dla pierwotnych ekosystemów. To, co przedstawia największą wartość przyrodniczą, jest chronione w 32 obszarach, z czego 7 to parki narodowe. Jeden z nich, należący do największych, jest wymieniony w tytule (ang. Bwindi Impenetrable Forest National Park) w południowozachodniej części kraju przy granicy z Demokratyczną Republiką Konga, sąsiadując z jej Parkiem Narodowym Virunga o podobnych cechach. Podstawową część jego przestrzeni zajmują wilgotne górskie lasy równikowe, jeden z najbogatszych ekosystemów tego kontynentu.

mazurski, park bwindi