KILKA SŁÓW O ALCHEMII I FILOZOFII HERMETYCZNÉJ
Wszechswiat p100laty

Słowa kluczowe

alchemia
filozofia hermetyczna

Abstrakt

Niemasz może w historyi filozofii ciekawszego rozdziału nad ten, który opisuje początek i postępy alchemii; niema żadnéj gałęzi umiejętności ludzkich, któraby mocniéj przedstawiała potęgę i zarazem słabość umysłu ludzkiego; niema pracy, na któréjby się trafniéj iściła bajka o górze rodzącéj mysz.

Wszechswiat p100laty