PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI, CZYLI GALINDOWIE NA MAZURACH
Olszowska, galindowie na mazurach

Słowa kluczowe

Mazury
Galindowie

Abstrakt

Na temat dawnych plemion zamieszkujących dzisiejszą północno-wschodnią Polskę pisał już Tacyt w dziele Germania z ok. 98 roku n. e. W wieku VI i VII wykształciły się trzy zasadnicze zespoły związków  plemiennych Jaćwingów, Estów oraz zespół Galindów. Osadnictwo  plemienne Galindów zlokalizowano na Pojezierzu Mrągowskim, nad jeziorem Śniardwy oraz wokół jeziora Mamry. Owe plemiona zwalczały się wzajemnie. Aby bronić się przed najazdami w trudno dostępnych miejscach budowano strażnice, wartownie i zamki.

Olszowska, galindowie na mazurach