Apel do Czytelników
Smialowska, apel do czytelnikow

Słowa kluczowe

apel
Wszechświat
MNiSW
PTPK
czasopismo popularno-naukowe

Abstrakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odmówiło przyznania środków finansowych na 2015 rok dla Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, na działalność upowszechniającą naukę. Oznacza to upadek jednego z najstarszych polskich czasopism popularno- naukowych, kwartalnika przyrodniczego Wszechświat.  Odwołania się od tej decyzji nie przyniosły rezultatu.

Smialowska, apel do czytelnikow