DROSOPHILA MELANOGASTER JAKO MODEL BADAŃ MECHANIZMÓW SNU
Oklejewicz,drosophilia melanogaster - model badan snu

Słowa kluczowe

Drosophila melanogaster
muszka owocowa
sen
zegar okołodobowy
neuroprzekaźniki

Abstrakt

Sen to jedna z największych i najbardziej fascynujących zagadek nauki. Mimo ciągle rosnącego zainteresowania naukowców tym tematem, funkcja snu na poziomie molekularnym jest nadal nieznana. Poznanie genetycznego podłoża i mechanizmów biorących udział w regulacji snu może umożliwić w niedalekiej przyszłości skuteczne leczenie jego zaburzeń. Uważa się, że takie same mechanizmy leżą u podłoża snu wszystkich gatunków, dlatego też obiektem badań oprócz ssaków stały się takie organizmy modelowe, jak danio pręgowany czy muszka owocowa Drosophila melanogaster. 

Oklejewicz,drosophilia melanogaster - model badan snu