GRANICE KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Mazurski, granice KPN

Słowa kluczowe

Karkonosze
Karkonoski Park Narodowy

Abstrakt

Karkonosze, które piętrzą się na wysokość 1000 m ponad Kotliną Jeleniogórską w formie wzbudzającego respekt zwartego wału i stąd przezwane przez zapewne późnośredniowiecznych przybyszów Górami Olbrzymimi, od niepamiętnych czasów budziły zainteresowanie osiedlającej się u ich stóp ludności. Powodowały nią cele praktyczne: zdobycie żywności poprzez polowania, zbieranie roślin dla domowego lecznictwa. Bardzo późne, nowożytne twierdzenia o pozyskiwaniu tu złota przez Celtów, którzy faktycznie mieszkali na środkowym Śląsku na przełomie er historycznych, nie znajdują żadnego potwierdzenia. 

Mazurski, granice KPN