SMUTNY LOS KĄKOLA POLNEGO
Olszowska, kakol polny

Słowa kluczowe

kąkol polny
Agrostemma githago

Abstrakt

Próżno w zbożach wypatrywać delikatnych różowo-fioletowych kwiatków kąkola polnego (Agrostemma githago). Kilkadziesiąt lat temu pospolicie rósł zwłaszcza w uprawach ozimego żyta. Dzisiaj dziko już nie występuje. Pojedyncze osobniki można spotkać sporadycznie na terenach porolniczych. Kąkol jest antropofitem, gatunkiem obcym zadomowionym na siedliskach antropogenicznych. Posiada wzniesioną, owłosioną łodygę, rozgałęziającą się i osiągającą wysokość do 90 cm.

Olszowska, kakol polny