PROFESOR HENRYK HOYER
Wszechswiat p100laty

Słowa kluczowe

Henryk Hoyer
Darwinizm

Abstrakt

Artykuł napisany z okazji jubileuszu pracy profesora Hoyera, na 25-tą rocznicę. Wszechświat, t. III, rok 1884. Henryk Hoyer urodził się d. 26 Kwietnia 1834 r. w Inowrocławiu. Nauk lekarskich słuchał we Wrocławiu, skąd 1856 r. przeniósł się do Berlina i tutaj, obroniwszy rozprawę: de tunicae mucosae narium structura, otrzymał stopień doktora medycyny. 

Wszechswiat p100laty