Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society
Lomnicki, Darwin's Cathedral Evolution, Religion, and...

Słowa kluczowe

D.S. Wilson
Darwin
ewolucyjny aspekt religii

Abstrakt

David Sloan Wilson, którego nie należy mylić z innym, bardziej znanym amerykańskim biologiem – Edwardem Osbornem Wilsonem, ma podobne zainteresowania jak Edward Osborne – biologię ewolucyjną, socjobiologię, w tym teorię selekcji grupowej1. David Sloan jest znany jako autor bardzo oryginalnego teoretycznego modelu selekcji grupowej dla grup tworzących się losowo na czas krótszy niż jedno pokolenie. 

Lomnicki, Darwin's Cathedral Evolution, Religion, and...