Stephan Ettmar: Toad-headed Turtles of the Genus Mesoclemmys: Distribution, Natural History, Husbandry.
Sura, Stefan Ettmar, Toad-headed turtles..., 288

Słowa kluczowe

żółwie bokoszyjne
żabiogłowy
ropuchogłówki
Stephan Ettmar

Abstrakt

Systematyka żółwi bokoszyjnych określanych jako żabiogłowy i ropuchogłówki ma długą i zagmatwaną historię. Dawniej do rodzaju Phrynops zaliczano 2 gatunki, zaś do 3 innych Batrachemys, Mesoclemmys i Rhinemys po jednym (Wermuth i Mertens, 1961).

Sura, Stefan Ettmar, Toad-headed turtles..., 288