Tom 117 Nr 4-6 (2016): Wszechświat 117 4/6 2016
Wszechświat 117 4/6 2016

Wspomnienia z podróży

Krzysztof R. Mazurski
149-151
PODZIEMNY ŚWIAT ALISADR (IRAN)
Mazurski, Podziemny swiat Alisadr, 149-151