Kontakt
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 m. 2

Główna osoba do kontaktu

Alicja Firlejczyk
Sekretarz redakcji

Wsparcie techniczne

Aleksander Koral