O czasopiśmie

Wszechświat jest czasopismem upowszechniającym wiedzę przyrodniczą, przeznaczonym dla szerokich kręgów osób zainteresowanych poszerzaniem swoich wiadomości w tej dziedzinie. Wszechświat udostępnia swoje łamy dla opracowań popularnonaukowych i innych różnorodnych prezentacji ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych i zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.

Prenumerata Pisma Przyrodniczego Wszechświat wynosi 48 zł rocznie. Kwotę tą można przesłać przekazem pocztowym na adres Redakcji lub na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika z wyraźną informacją, czego dotyczy przekazana kwota i adresem, na który ma być przesyłane czasopismo.

Na wszystkie pytania dotyczące prenumeraty odpowie Państwu Aleksander Koral – e-mail: biuro@ptpk.org, tel: 661 482 408.

Adres i numer konta dla wpłat i przelewów bankowych:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
Pismo Przyrodnicze 
Wszechświat
31-118 Kraków, ul. Podwale 1 m. 2
Bank Zachodni WBK, XXII Oddział Kraków
nr konta 811500 11421220 60339745 0000

Sponsor

Dalsze unowocześnianie procesu wydawniczego oraz digitalizacja kwartalnika Wszechświat i prowadzenie strony internetowej w domenie PTPK - zadanie finansowane w ramach umowy 838/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.